ROZENPROJECT BAARLO
1999
Creativiteit is het zoeken naar- en het ontwikkelen van- nieuwe gedachten, processen of trajecten. Dit geldt voor elke discipline, en is zeker niet alleen voorbehouden aan de zogenoemde creatieve beroepen. Aan de basis van iedere creatieve gedachte ligt de wens zich als individu te manifesteren, zich te onderscheiden, en daardoor iets persoonsgebonden toe te voegen aan datgene wat er al is. Emotionele overwegingen onderbouwen of vervangen steeds vaker de zakelijke en rationele denkwijze. Het project “Over Rozen” is het zichtbaar resultaat van een samenwerking, gebaseerd op deze constatering. Dit was in 1999 de inleiding die ik schreef in het boek “OVER ROZEN” ter introductie van de verschillende partners in het Rozenproject.