De tentoostelling “Werken 2010-2012” zoals in het Jan van der Togt museum te Amstelveen te zien is geweest zal worden overgebracht naar het fameuze Rezan Has Museum te Istanbul. Van 6 maart tot 6 mei is de tentoonstelling te bezoeken. Het autobiografische boek ‘Richard Smeets’ zal vertaald worden naar het Turks. Voorts zal door Richard een aantal lezingen aan de prestigieuze Has University worden verzorgd. PERSBERICHT 4 APRIL 2013 NIEUWSBRIEF MEI 2013 Voor een overzicht van de tentoonstelling: klik hier. De belangstelling, ook vanuit de pers was groots. Een kleine greep uit de vele kranten die over mijn expositie en  aanwezigheid berichten.
Rezan Has Museum - Istanbul Turkije
The exhibition “Works 2010-2012” as showen at the museum Jan van der Togt in Amstelveen will also be exhibited in the famous Rezan Has Museum in Istanbul from March, 6th to May, 6th 2013 The autobiografy ‘Richard Smeets’ will be translated into the Turkish language. Furthermore Richard will also do some lectures at the prestigious Has University. PRESS RELEASE (Dutch) APRIL, 4th 2013 NEWSLETTER (Dutch) MAY 2013 For an overview of the exhibition; click here. The interest, also from press, was enormous. A small selection of the papers that published about my exposition and my presence.